DISCLAIMER

De informatie op deze site is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Toch blijven fouten mogelijk. De Waddinxveense Reddingsbrigade is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie via deze site.

Op deze site worden diverse interactiemogelijkheden aangeboden. De redactie bekijkt de berichten die naar het gastenboek worden gestuurd niet vooraf - tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Berichten die oproepen tot geweld of op een andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Het kan echter voorkomen dat u dergelijke berichten korte tijd aantreft. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze berichten en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor.

De redactie bekijkt aangeboden foto's zorgvuldig alvorens zij geplaatst worden en probeert zoveel mogelijk betrokkenen te informeren of dit toegestaan is. Niet in alle gevallen is dit voor de redactie altijd mogelijk. Wij proberen ervoor te waken dat er foto's op staan van u of uw kind wat u niet wenst. Is dit het toch het geval dan kunt u dit kenbaar maken middels de mail, dan zal de foto zo snel mogelijk van de site worden verwijderd.