LID WORDEN van de Reddingsbrigade Waddinxveen


Lidmaatschap Reddingsbrigade Waddinxveen

Voordat men zich inschrijft als lid is er de mogelijkheid om 2x mee zwemmen om te bekijken of men de sport leuk vindt.

Om lid te worden van de Waddinxveense ReddingsBrigade (WRB) moet men in het bezit zijn van minimaal een A-diploma (voor jeugdleden).

Het seizoen van de Waddinxveense Reddingsbrigade start in de tweede week na de zomervakantie. Gedurende het seizoen is er twee maal een proefexamen. De eerste keer is vooral om te kijken of het niveau op de goede weg is, en de tweede keer is het bepalend voor het wel of niet afzwemmen. Mocht dit niet het geval zijn dan zal bekeken worden wat het beste is voor het desbetreffende lid. Het afzwemmen vindt voor de zomervakantie plaats, meestal april/mei.

Een nieuw lid wordt afhankelijk van de leeftijd in een instroomgroep geplaatst door het uurhoofd. Door de jongste leden in een instroom groep te plaatsen kunnen we beter bepalen in welke groep het lid later het beste geplaatst kan worden. De mogelijkheid bestaat dat nieuwe leden in eerste instantie op een wachtlijst worden geplaatst. Dit wordt direct aangegeven indien dit van toepassing is. Afhankelijk van het moment van instromen en andere factoren, kan het nieuwe lid in de loop van het seizoen worden overgeplaatst naar een definitieve groep.

Na het mee zwemmen wordt het inschrijfformulier ingeleverd of men meldt zich af als lid. Nadat de definitieve aanmelding is gedaan, is men pas verzekerd en ontvangt men een lidmaatschapskaart en een acceptgiro voor de betaling van contributie over het gehele verenigingsjaar of naar rato.


Lid worden? Download de formulieren