OPZEGGING LIDMAATSCHAP van de Reddingsbrigade Waddinxveen


Beëindigen lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap maar op één manier beëindigen: door middel van een schriftelijke en ondertekende opzegging bij de secretaris van de WRB. De WRB werkt zo om vervelende discussies over of een lidmaatschap nu wel of niet is beëindigd, te voorkomen. U kunt gebruik maken van het formulier wat u (onderaan) aantreft bij dit artikel. De opzegging is pas definitief wanneer u van de secretaris een bericht heeft ontvangen dat uw beëindigingsformulier is ontvangen en in de ledenadministratie is verwerkt. In overeenstemming met de statuten van de WRB kunt u alleen aan het eind van een seizoen opzeggen. Uw beëindigingsformulier moet vóór 31 juli zijn ontvangen.

Download het formulier